Procedura service SONY

PROCEDURĂ SERVICE - REGULI STRICTE

• După recepţionarea produsului în service clientul primeşte în scris (email, sms) sau telephonic rezultatul diagnozei complete şi devizul de componente şi manoperă necesare reparaţiei.

• Reparaţia se porneşte numai după ce clientul îşi dă acceptul în scrissau verbal  asupra devizului.

• După ce clientul şi-a dat acordul în scris pe email sau direct pe deviz, asupra înlocuirii unor componente departamentul de service al companiei trece la executarea procedurii de reparaţie.

• În tot acest interval de timp, clientul prin acordul dat înţelege şi acceptă că nu poate anula comanda de reparaţie şi că va achita valoarea servisării care i-a fost adusă la cunoştinţă înainte de a-şi da acordul.

•• După repararea echipamentului şi testările finale clientul este notificat că poate să vină la centrul de service să preia echipamentul reparat.

* Termenul de preluare din service:

• Clientul are obligaţia să preia echipamentul în maxim 15 zile de la data când a fost anunţat că produsul este reparat sau că nu poate fi reparat sau de la refuzul de reparaţie dat de client. În cazul în care produsul nu este ridicat în termen de maxim 90 zile de la anunţare, pentru perioada care depăşeşte 15 zile se aplică o taxă de depozitare de 20 lei/zi. În situaţia în care produsul nu a fost ridicat în termen de 90 zile de la anunţare, clientul acceptă să renunte la dreptul de proprietate asupra acestuia, echipamentul rămânând în proprietatea JUSTIT SRL Astfel JUSTIT SRL poate dispune de echipamentul abandonat în orice mod (inclusiv valorificându-l pentru recuperarea creanţelor Clientului sau predându-l societăţii de reciclare.

Garanţii

• Termenul de garanţie pentru servicii hardware (manoperă) este de 3 luni de la data predării echipamentului functional către client conform H.G. 394/1995 şi acoperă defecţiunile provocate datorită montajului incorect sau neconform a piesei înlocuite cu respectarea legislaţiei în vigoare.

• Termenul de garanţie pentru componentele SONY schimbate este de 3 luni de la data predării echipamentului funcţional către client.

• Componentele de service primite de la SONY pentru reparaţii sunt noi sau recondiţionate, şi sunt echivalente, din punct de vedere al performanţei şi fiabilitaţii, celor noi.

• Serviciile software nu au garanţie.

• Integritatea datelor nu este asigurată. Pierderea acestora datorată intervenţiei în service sau în urma unor defecte ale mediilor de stocare (hard disc, flash drive, etc) nu poate fi imputată firmei JUSTIT SRL. Din acest motiv recomandăm clienţilor să îşi facă o copie de siguranţă a datelor personale înainte de predarea echipamentului în service.

• JUSTIT SRL garantează confidenţialitea datelor cu caracter privat stocate pe echipamentul predat de către client conform acestui document oficial.

Contact
Telefon:
0212017158 0745341719